Služby

 

Znalecký ústav Praha s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 182438

IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@znalecky-ustav.cz
© Znalecký ústav Praha 2021

 

SLUŽBY

 

Znalecké oceňování a expertizy :

 • podniku nebo jeho části

 • finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech

 • cenných papírů a jejich derivátů

 • nemovitostí

 • strojů, přístrojů a technologických celků

 • movitého majetku

 • elektrotechnických výrobků

 • elektronických výrobků

 • nehmotného majetku (know-how, goodwill)

 • ochranných známek

 • majetkových práv

 • pohledávek

 • nepeněžitých vkladů

 • bankovních zástav

 • služeb a povinností

 • expertní technické a ekonomické posudky pro advokátní kanceláře, pojišťovny a banky při řešení sporů s klienty

 • oceňování ve shodě s oceňovacími standardy IVS 1-4 The International Assets Valuation Standards Committee

 • Znalecké posudky v oboru činností podle mezinárodní klasifikace CPV 2003-7 - 71319000-7 a 74231900-6 Služby soudních znalců

 •  

  Obory a znalecká oprávnění zde: obory.htm

   

  Ostatní služby spojené s oceňováním majetku :

   

 • transferové ceny pro potřeby daňového řízení

 • soudní spory a arbitráže

 • insolvence

 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností

 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami

 • posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů

 • expertní ekonomické posudky

 • zjišťování pojistné hodnoty

 • hodnocení rizik

 • rozpočty