Služby

 

Dotace

 

ODHADY a FACILITY s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 182438
IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@odhady-facility.cz
© ODHADY a FACILITY © 2023

ODBORNÝ PROFIL ZNALECKÉ KANCELÁŘE

 

Společnost ODHADY a FACILITY s.r.o. vznikla, v souvislosti s aplikací zákona č. 254/2019 - zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, změnou obchodního jména společnosti ZNALECKÝ ÚSTAV PRAHA s.r.o. Ta vznikla v roce 2011 formou odštěpení od původního znaleckého ústavu - společnosti INFOS, spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Roháčova 170/8, PSČ 130 00, IČ 44793456, která prováděla znaleckou činnost již od roku 2000. Rozdělovaná společnost INFOS, spol. s r.o. byla na základě prokázaných odborných předpokladů a kvalifikací zapsána Ministerstvem spravedlnosti dne 28.7.2000, pod. č.j. 78/99-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. V souvislosti s aplikací zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech začala společnost Znalecký ústav Praha s.r.o. v roce 2019 používat doplňkové označení - ZNALECKÁ KANCELÁŘ. V roce 2021 společnost, z důvodu nedostatku personálního pokrytí znaleckých činností, ukončila výkon znalecké činnosti.

V průběhu let úspěšné činnosti si původní Znalecký ústav vytvořil vlastní metodiku tvorby znaleckých posudků, stejně jako postupy oceňování. Tato metodika akceptuje zvláště při tržním pohledu na oceňovaný majetek specifické aspekty českého podnikatelského prostředí. Těchto oceňovacích metod a postupů pak také využívá i současná společnost při tržním oceňovaní a odhadech majetku jako Odhadce majetku.

Odhadce majetku je právnická osoba zpracovávající tržní ocenění na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 130/2008 Sb. o živnostenském podnikání.

Odborným garantem těchto činností společnosti je jednatel společnosti a znalec Ing. Pavel Žížala - zapsán jako znalec Městského soudu v Praze pro obory Ekonomika, Elektrotechnika, Ekonomika.